เป็นเพียงลมหายใจ

"วันเวลาผ่านไป หลงเหลือไว้เพียงความทรงจำ  ทั้งคนที่รักผูกพัน และคนที่หวนคำนึงหา...
พวกเขาล้วนมีชีวิตอยู่ได้ในความทรงจำของเราเท่านั้น  ยามใดเราสูญสิ้นความทรงจำ

ยามนั้นทุกสิ่งย่อมสูญสลายไปราวกับไม่เคยมีอยู่  เราเองก็กำลังหายใจอยู่ในความทรงจำของผู้อื่น

และเมื่อเวลาผันผ่านไป ย่อมต้องมลายหายไปเช่นเดียวกัน  ชีวิตมนุษย์เป็นอนัตตาเช่นนี้เองหรือ"


ประกาศิตจอมราชันย์ เล่ม 7 หน้า 162

ความคิดเห็น