Adding new users Google Chrome

ปัญหาที่ผมเจอไม่บ่อย แต่คาใจอย่างหนึ่งเมื่อไปยืมใช้คอมพ์ เครื่องคนอื่น แล้วเปิดใช้ Google Chrome คือ

  • ถ้าผมต้องการเปิดบุ๊คมาร์คของผม ผมเลย Sync ข้อมูลกับบัญชีของ Google  ค่าต่างๆ เช่น บุ๊คมาร์คของผม จะไปรวมกับใน Chrome ที่เพื่อนบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบอีกอย่างคือ เมื่อกลับมาใช้เครื่องตัวเอง ก็ปรากฎว่า บุ๊คมาร์คของเพื่อน(ที่เราไม่ต้องการ) ก็มารวมอยู่ในบุ๊คมาร์คของเราด้วย เรียกได้ว่า ผสมกันเละเลย
  • เมื่อผมใช้ Google หลายบัญชี เช่นการใช้ Gmail หลายล็อคอิน ก็ต้องมาคอยล็อคเอาท์ออกก่อน แล้วค่อยล็อคอินอื่นเพื่อใช้งานอีกเมล์

ทั้ง 2 ปัญหานี้แก้ได้โดยการ Adding new Users วิธีการ ดูได้ตามวีดีโอนี้เลยครับความคิดเห็น