ความรัก

"ชนชาวโลก ถูกเคี่ยวกรำเพราะรัก หากยังขวนขวายแสวงหา 
 จักรวาลแม้ไร้ขอบเขต หากเปรียบกับทะเลรักนับเป็นอย่างไรได้"


เทพมารสะท้านภพ (หวงอี้)

ความคิดเห็น