Capture Full Page เครื่องมือจับภาพหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

Capture Full Page เครื่องมือจับภาพหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าโดยไม่ต้องใช้javascript:void(0)โปรแกรมช่วย

ที่มาครับ www.9tana.com

ความคิดเห็น