วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Capture Full Page เครื่องมือจับภาพหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

Capture Full Page เครื่องมือจับภาพหน้าเว็บไซต์ทั้งหน้าโดยไม่ต้องใช้javascript:void(0)โปรแกรมช่วย

ที่มาครับ www.9tana.com

ไม่มีความคิดเห็น: