การใช้เสียงขึ้นต้น เมื่อรับโทรศัพท์

ไปอ่านเจอหนังสือของญี่ปุ่นเค้าบอกว่า เวลาเรารับโทรศัพท์ ให้ขึ้นต้นเสียงด้วยโทนเสียงระดับ "ฟา"

ประมาณว่า โด เร มี ฟา ซอล รา ที โด ประมาณว่า ฟังแล้วจะสบายหูครับ

ความคิดเห็น